Covid-19 pandemic has meant a breakthrough for us

Covid-19 pandemic has meant a breakthrough for us

Our communications officer, Cathrin Jung, was interviewed by Techarenan News about the company’s situation during Corona pandemic so far. Read the full interview here: The pandemic is far from over, but now the economy has been showing signs of recovery for some...
Njursjukvård och digitalisering

Njursjukvård och digitalisering

Njursjukdom är ett växande problem både här i Sverige och globalt. Det är alltfler patienter som drabbas av njursjukdom. De huvudsakliga orsakerna till det är högt blodtryck, diabetes, åderförkalkning och fetma. Det är viktigt att inte ha ett obehandlat högt blodtryck...