Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Covid-19 pandemic has meant a breakthrough for us

Our communications officer, Cathrin Jung, was interviewed by Techarenan News about the company's situation during Corona pandemic so far. Read the full interview here: The pandemic is far from over, but now the economy has been showing signs of recovery for some time....

read more

Njursjukvård och digitalisering

Njursjukdom är ett växande problem både här i Sverige och globalt. Det är alltfler patienter som drabbas av njursjukdom. De huvudsakliga orsakerna till det är högt blodtryck, diabetes, åderförkalkning och fetma. Det är viktigt att inte ha ett obehandlat högt blodtryck...

read more

Good news are coming: our Europe patents are granted!

Good news are coming: our Europe patents are granted! Sometime ago we informed you about our published Europe patents, today we happily announce that our Europe patents are offically granted. This gives us a protection under law for our unique innovation and eHealth...

read more

Stabilisera och behålla de nya arbetssätten

Region Skåne informerar sina medborgare regelbundet via presskonferenser om läget gällande covid-19 i Skåne. Niklas Gustafsson, utvecklingschef för IT och MT medverkade på den senaste presskonferensen där han berättade om flera digitala stödfunktioner till...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.