Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Modeller för en digitaliserad vård – mer än bara halsfluss

Cross Technology Solutions arrangerar ett panelsamtal i Almedalen om olika modeller för en digitaliserad vård 5 juli 16.00-16.45 Strandvägen 4, Offentliga Affärers seminarietält Läs vårt nyhetsbrev! Läs mer om panelsamtalet! e-hälsa handlar idag mest om enklare besök... read more

Fem trender inom digital hälsa

Ny rapport från Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa Rapporten från managementkonsulterna Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa. Gemensamt för alla trenderna är att individen och människan måste vara i fokus. “AI är det nya UI”... read more

Individanpassad vård med digitala hjälpmedel

Göteborgs Stad har precis upphandlat nya digitala tjänster för hemtjänst och äldreboenden! Underbart att fler och fler vågar satsa. Och underbart att se att vårdtagarna vill ha dessa nya tjänster! Många tror att äldre är rädda för tekniken men vårdtagarna i Göteborgs... read more

”Lifepod ger hopp till kroniskt sjuka”

IT-nyhetssajten Voister skriver om Cross Technology Solutions och LifePod! Läs artikeln här! Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är... read more

Från kalenderstyrd till behovsstyrd vård!

”Ny miljard för att korta vårdköerna” ”Akut brist på vårdplatser” ”Patient dog i väntan på operation” ”Patientsäkerheten riskeras” ”Avdelning tvingas hålla stängt” ”Patient väntade 17 timmar i korridoren på akuten” Detta är några av de tidningsrubriker vi ständigt... read more

Snart dags för Vitalis!

25-27 april är det dags för Vitalis! Förra året deltog 3600 personer och i år väntas ännu fler. Vitalis är en mötesplats för alla som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och eHälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl... read more

Innovativa lösningar behövs!

Om Sverige ska bli världsledande inom e-hälsa måste vi ställa krav på att patientdata ska kunna hämtas från och lagras i ett enda system. Det skriver Mats Löfström, it-expert och författare. Vidare menar Löfström att resultatet av de stora upphandlingar av nya... read more

Digitala verktyg frigör resurser

Vårdpersonalen behöver moderna verktyg för att kunna fokusera resurserna på de mest behövande! Att vårdpersonalens tid går åt till annat än vård har vi hört alltför många gånger, från alltför många sjukhus och under alltför lång tid. Att utnyttja de digitala verktyg... read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.