Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Nattlig kameraövervakning inom hemtjänst allt vanligare

Det pågår ett generationsskifte, digitala tjänster och verktyg inom sjukvården blir alltmer vanliga och accepterade. Det sker ett generationsskifte. Många äldre är kanske lite avvaktande till dagens teknik. Deras barn har en annan förståelse, säger Lisa Jönsson,...

read more

2018 – ännu mer fokus på e-hälsa

Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025 – det är visionen som regeringen satte upp under våren 2016. År 2025 ska vi vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik...

read more

Julen står inför dörren och året går mot sitt slut

Vi vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år och att titta tillbaka på året som har gått. Nedan kommer Thomas Bergqwist, grundare och VD av Cross Technology Solutions, berätta om några av årets milstolpar. Teknisk vidareutveckling av...

read more

Big data-analyser och artificiell intelligens (AI)

Medicinsk data förväntas att dubblas var 73:e dag och varje person kommer år 2020 att generera i genomsnitt mer än en million gigabyte hälsodata under sitt liv. Det innebär stora möjligheter att förbättra människors liv. LifePod genererar patientdata och om man ser...

read more

Engagerade patienter är friskare och mår bättre

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, förra året miste 31 000 människor livet. Samtidigt visar en rapport från Hjärt-Lungfonden att antalet döda i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat under de senaste tio åren. En anledning till de minskade...

read more

Region Halland i topp vad gäller måluppfyllelse av vårdgarantin

”Väntetider i vården”, framtagen av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), ger en översikt över tillgängligheten till Sveriges hälso- och sjukvård. Enligt statistiken är det 75% som väntar 90 dagar eller kortare för att komma till sitt första besök på sjukhus...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.