Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Snart dags för Vitalis!

25-27 april är det dags för Vitalis! Förra året deltog 3600 personer och i år väntas ännu fler. Vitalis är en mötesplats för alla som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och eHälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl... read more

Innovativa lösningar behövs!

Om Sverige ska bli världsledande inom e-hälsa måste vi ställa krav på att patientdata ska kunna hämtas från och lagras i ett enda system. Det skriver Mats Löfström, it-expert och författare. Vidare menar Löfström att resultatet av de stora upphandlingar av nya... read more

Digitala verktyg frigör resurser

Vårdpersonalen behöver moderna verktyg för att kunna fokusera resurserna på de mest behövande! Att vårdpersonalens tid går åt till annat än vård har vi hört alltför många gånger, från alltför många sjukhus och under alltför lång tid. Att utnyttja de digitala verktyg... read more

Finalist for the Swedish Mobile Award

Cross Technology Solutions is one of the Swedish Mobile Awards 2017 finalists in the category Connected Health! The awards ceremony will take place in Malmö 16th of March. “The most brilliant startups, successful big brands and organisations will be awarded […]... read more

Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

De digitala vårdbolagen utmanar gränserna för hur morgondagens vård ska bedrivas. Detta har lett till en högljudd mediedebatt i bl.a. SR Ekot och DN. De flesta är överens om att vården måste digitaliseras. Men den måste även omorganiseras och omstruktureras. Det är... read more

Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Att boka, ändra och avboka tider online är idag vardag inom de flesta områden. Men inom vården får vi oss fortfarande tider tilldelade. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det! Region Skåne har påbörjat sin satsning mot att bli bäst i landet på e-hälsa. Förutom... read more

Cross Technology Solutions medverkar på Vitalis

Cross Technology Solutions kommer att medverka på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 25-27 april. I Vitalis senaste nyhetsbrev finns en artikel om oss. Läs artikeln om oss! Läs Vitalis nyhetsbrev!   Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev får du gratis inträde... read more

För att bli världsbäst på e-hälsa krävs miljardsatsning

”Hittills datoriseras det som förr fanns på papper. Nu måste vi kliva in i verksamhetsutveckling”, säger Christer Blomstrand, IT-direktör i Landstinget Sörmland. Men landstingens IT-budgetar ligger kvar på 2004 års nivå vilket bara räcker till att underhålla dagens... read more

Analys av patientdata viktigare än läkemedel

“När du har […] datan, en vårdkultur som testar olika metoder och är villig att tänka om när något inte fungerar, ja då accelererar utvecklingen”. Det hävdar Ben Bridgewater, tidigare hjärtkirurg, numera Director of healthcare strategy vid Computer Science... read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.