Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Region Halland i topp vad gäller måluppfyllelse av vårdgarantin

”Väntetider i vården”, framtagen av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), ger en översikt över tillgängligheten till Sveriges hälso- och sjukvård. Enligt statistiken är det 75% som väntar 90 dagar eller kortare för att komma till sitt första besök på sjukhus...

read more

Digital hemvård skapar trygghet och bättre hälsa

Svenska statens forskningsinstitut RISE presenterar skalbar lösning för kroniskt sjuka patienter Reserarch Institutes of Sweden (RISE) har under knappt två års tid genomfört ett så kallat KOL-projekt. RISE ägs av den svenska staten; bakgrunden till projektet är att ca...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.