Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Finalist for the Swedish Mobile Award

Cross Technology Solutions is one of the Swedish Mobile Awards 2017 finalists in the category Connected Health! The awards ceremony will take place in Malmö 16th of March. “The most brilliant startups, successful big brands and organisations will be awarded […]... read more

Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

De digitala vårdbolagen utmanar gränserna för hur morgondagens vård ska bedrivas. Detta har lett till en högljudd mediedebatt i bl.a. SR Ekot och DN. De flesta är överens om att vården måste digitaliseras. Men den måste även omorganiseras och omstruktureras. Det är... read more

Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Att boka, ändra och avboka tider online är idag vardag inom de flesta områden. Men inom vården får vi oss fortfarande tider tilldelade. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det! Region Skåne har påbörjat sin satsning mot att bli bäst i landet på e-hälsa. Förutom... read more

Cross Technology Solutions medverkar på Vitalis

Cross Technology Solutions kommer att medverka på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 25-27 april. I Vitalis senaste nyhetsbrev finns en artikel om oss. Läs artikeln om oss! Läs Vitalis nyhetsbrev!   Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev får du gratis inträde... read more

För att bli världsbäst på e-hälsa krävs miljardsatsning

”Hittills datoriseras det som förr fanns på papper. Nu måste vi kliva in i verksamhetsutveckling”, säger Christer Blomstrand, IT-direktör i Landstinget Sörmland. Men landstingens IT-budgetar ligger kvar på 2004 års nivå vilket bara räcker till att underhålla dagens... read more

Analys av patientdata viktigare än läkemedel

“När du har […] datan, en vårdkultur som testar olika metoder och är villig att tänka om när något inte fungerar, ja då accelererar utvecklingen”. Det hävdar Ben Bridgewater, tidigare hjärtkirurg, numera Director of healthcare strategy vid Computer Science... read more

Patient engagement boosted by connected health tools

“Connected health tools that enable data tracking of healthy behaviours, combined with incentives and trusted professional support, can help consumers become more engaged in their own care, health and wellness”, says Dr. Harry Leider. Users who enter activities... read more

Radikala åtgärder i det svenska sjukvårdssystemet efterfrågas

Igår presenterades Euro Health Consumer Index 2016 som jämför kostnadseffektiviteten inom vården i Europa. Av 35 länder ligger Sverige på 25:e plats räknat på ”valuta för pengarna” och på fjärde plats räknat på dyraste per capita-kostnad. I en debattartikel i... read more

Den digitala sjukvården – en öken?

Utvecklingen går ”från dagens episodiska och fragmenterade sjukvård till uppkopplade, personliga hälsostöd där patienten samverkar med närstående och vården med stöd av smarta tids- och resursbesparande digitala tjänster”. Det skriver Henrik Ahlén, strateg inom... read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.