Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

När släpps innovationer in i sjukvården?

Bättre teknik, smarta innovativa lösningar och kontroll på patientflöden är exempel på hur stora problem inom sjukvården skulle kunna lösas. Bland förslagen finns inte att avsätta mer pengar. Väntetider inom svensk sjukvård skulle kunna förpassas till historien om man...

read more

Smart verktyg stöttar hjärtpatienter och ger trygghet

Fungerande digitala lösningar för kroniska patienter kan göra stor skillnad – de gör att man kan leva ett liv med hög livskvalitet. Lösningen LifePod är unik i sitt slag och riktar sig till personer med kardiovaskulär sjukdom. Patienten får ett konkret verktyg för att...

read more

LifePod improves the life of people around the globe

Cross Technology Solutions has invented a solution to give patients with chronical disease a tool to get control over their individual health status and to connect with their healthcare provider. At the same time the healthcare provider receives real-time data about...

read more

Vi vill samtala med dig på Vitalis 2018!

Vi finns i monter B02:19 tillsammans med Health Tech Nordic! I år har vi valt att samarbete med Health Tech Nordic, som samlar Nordens mest innovativa start-ups inom digital hälsa, och vi skapar en gemensam mötesplats. Fokus för oss ligger på att samtala och att möta...

read more

Lågintensiv träning bra för hjärtat

Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. Karolinska Institutet har publicerat en studie där man har analyserat hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer påverkade dödligheten i bland annat hjärt-kärlsjukdom 15...

read more

Tre av de största utmaningar inom vården

De politiska partierna borde satsa på vården och prioritera medborgarnas hälsa, enligt stiftelsen Forska!Sverige. Det finns en rad utmaningar vad gäller hälso- och sjukvård och hur den bedrivs. Nedan listas tre av de största utmaningar: • Hälso- och sjukvården är inte...

read more

Nattlig kameraövervakning inom hemtjänst allt vanligare

Det pågår ett generationsskifte, digitala tjänster och verktyg inom sjukvården blir alltmer vanliga och accepterade. Det sker ett generationsskifte. Många äldre är kanske lite avvaktande till dagens teknik. Deras barn har en annan förståelse, säger Lisa Jönsson,...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.