Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

LifePod används för att följa patienter på distans

Det är mycket glädjande att  LifePod används och gör nytta för många sköra patientgrupper som befinner sig i sina hem eller kan flytta till sina hem tack vare distansmonitoreringen. Patienterna rapporterar olika värden, enligt överenskommelse med vårdgivaren, via...

read more

Skala upp det befintliga utbudet av digital vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför extrema utmaningar. Folkhälsomyndigheten har stramat åt smittskyddsåtgärder rejält och vi vet ändå inte om sjukvårdens kapacitet kommer att räcka för att tillgodose behoven. Ett av problemen i korthet är att skydda de mest sårbara...

read more

Distansvård för de mest utsatta patienter

Arbete pågår febrilt – med alla tillgängliga resurser undersöks förutsättningar för att kunna skala upp med kort varsel var som helst i Sverige. Vi förbereder för att kunna ta in en stor volym patienter för att möjliggöra vård på distans för den sköraste och mest...

read more

LifePod presents at European Collaboration Forum in London

We are invited to join Cerners annual European Collaboration Forum 25-26 of February in London due to winning eHealth Award 2019! We are honored to share knowledge regarding our unique and awarded eHealth platform LifePod which monitors patients with chronic disease...

read more

EHealth Award 20 kick-off

It was never a doubt or question to apply for the eHealth Award – it was just natural and obvious that we would do it. And we won! It meant a lot to us - it meant acknowledgement, credibility, positive publicity and we can only recommend any start-up with an...

read more

Lösning för egenmonitorering visas på Mvte mässan

Besök oss på Mvte mässan i monter E21 - tillsammans med bolaget Alleato, som är ledande inom sensorteknik och trygghetstjänster i hemmet. Vi finns på plats den 21 och 22 januari i Kista. Ta tillfället i akt och får en personlig demonstration av eHälso-plattformen...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.