Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.

Distansvård för de mest utsatta patienter

Arbete pågår febrilt – med alla tillgängliga resurser undersöks förutsättningar för att kunna skala upp med kort varsel var som helst i Sverige. Vi förbereder för att kunna ta in en stor volym patienter för att möjliggöra vård på distans för den sköraste och mest...

read more

LifePod presents at European Collaboration Forum in London

We are invited to join Cerners annual European Collaboration Forum 25-26 of February in London due to winning eHealth Award 2019! We are honored to share knowledge regarding our unique and awarded eHealth platform LifePod which monitors patients with chronic disease...

read more

EHealth Award 20 kick-off

It was never a doubt or question to apply for the eHealth Award – it was just natural and obvious that we would do it. And we won! It meant a lot to us - it meant acknowledgement, credibility, positive publicity and we can only recommend any start-up with an...

read more

Lösning för egenmonitorering visas på Mvte mässan

Besök oss på Mvte mässan i monter E21 - tillsammans med bolaget Alleato, som är ledande inom sensorteknik och trygghetstjänster i hemmet. Vi finns på plats den 21 och 22 januari i Kista. Ta tillfället i akt och får en personlig demonstration av eHälso-plattformen...

read more

Användardriven utveckling

EHälso-plattformen LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare. För oss som medicintekniskt bolag är det extra viktigt att vi hela tiden ställer oss frågan, har vi byggt rätt produkt? Uppfyller den användarnas behov, är den säker, är den lätt...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.