Skåne ett europeiskt försöksområde för eHälsa!?

Skåne ett europeiskt försöksområde för eHälsa!?

Mer eHälsa på Skånes sjukhus och vårdcentraler. Användning av eHälso-lösningar inom hälso- och sjukvården kan ha många positiva effekter.  Det kan innebära betydande kostnadsbesparingar och ge patienter utökade möjligheter till självständighet och en fördjupad insikt...