Analys av patientdata viktigare än läkemedel

Analys av patientdata viktigare än läkemedel

”När du har […] datan, en vårdkultur som testar olika metoder och är villig att tänka om när något inte fungerar, ja då accelererar utvecklingen”. Det hävdar Ben Bridgewater, tidigare hjärtkirurg, numera Director of healthcare strategy vid Computer Science...