Finalist for the Swedish Mobile Award

Finalist for the Swedish Mobile Award

Cross Technology Solutions is one of the Swedish Mobile Awards 2017 finalists in the category Connected Health! The awards ceremony will take place in Malmö 16th of March. ”The most brilliant startups, successful big brands and organisations will be awarded […]...
Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

De digitala vårdbolagen utmanar gränserna för hur morgondagens vård ska bedrivas. Detta har lett till en högljudd mediedebatt i bl.a. SR Ekot och DN. De flesta är överens om att vården måste digitaliseras. Men den måste även omorganiseras och omstruktureras. Det är...
Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Att boka, ändra och avboka tider online är idag vardag inom de flesta områden. Men inom vården får vi oss fortfarande tider tilldelade. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det! Region Skåne har påbörjat sin satsning mot att bli bäst i landet på e-hälsa. Förutom...