Hej och välkommen till vår blogg.

Här publicerar vi vårt perspektiv, våra tankar, nyheter och rapporter om transformationen av hälso- och sjukvården – från kalenderbaserad till individanpassad vård med hjälp av eHälsoplattformen LifePod.

Good news are coming: our Europe patents are granted!

Good news are coming: our Europe patents are granted! Sometime ago we informed you about our published Europe patents, today we happily announce that our Europe patents are offically granted. This gives us a protection under law for our unique innovation and eHealth...

läs mer

Stabilisera och behålla de nya arbetssätten

Region Skåne informerar sina medborgare regelbundet via presskonferenser om läget gällande covid-19 i Skåne. Niklas Gustafsson, utvecklingschef för IT och MT medverkade på den senaste presskonferensen där han berättade om flera digitala stödfunktioner till...

läs mer

LifePod används för att följa patienter på distans

Det är mycket glädjande att LifePod används och gör nytta för många sköra patientgrupper som befinner sig i sina hem eller kan flytta till sina hem tack vare distansmonitoreringen. Patienterna rapporterar olika värden, enligt överenskommelse med vårdgivaren, via...

läs mer

Cross Technology Solutions AB samarbetar kring distansvård

En av Sveriges största vårdgivare har i rådande situation ett akut behov av att skyndsamt förse vården med nödvändiga inköp för att på bästa sätt ge förutsättningar att ta hand om dess medborgare. Initiativen är tagna både i förhållande till den rådande akuta...

läs mer

Skala upp det befintliga utbudet av digital vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför extrema utmaningar. Folkhälsomyndigheten har stramat åt smittskyddsåtgärder rejält och vi vet ändå inte om sjukvårdens kapacitet kommer att räcka för att tillgodose behoven. Ett av problemen i korthet är att skydda de mest sårbara...

läs mer

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.