Hej och välkommen till vår blogg.

Här publicerar vi vårt perspektiv, våra tankar, nyheter och rapporter om transformationen av hälso- och sjukvården – från kalenderbaserad till individanpassad vård med hjälp av eHälsoplattformen LifePod.

Lösning för egenmonitorering visas på Mvte mässan

Besök oss på Mvte mässan i monter E21 - tillsammans med bolaget Alleato, som är ledande inom sensorteknik och trygghetstjänster i hemmet. Vi finns på plats den 21 och 22 januari i Kista. Ta tillfället i akt och får en personlig demonstration av eHälso-plattformen...

läs mer

Lundabolag erhåller Europapatent för unik digital vårdlösning

Lundabolaget Cross Technology Solutions har utvecklat en unik mjukvaruprodukt för att följa patienter med kronisk sjukdom på distans. Nu har det Europeiska patentverket (EPO) meddelat att patentet gällande LifePods distansuppföljning av patienter har godkänts i...

läs mer

Användardriven utveckling

EHälso-plattformen LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare. För oss som medicintekniskt bolag är det extra viktigt att vi hela tiden ställer oss frågan, har vi byggt rätt produkt? Uppfyller den användarnas behov, är den säker, är den lätt...

läs mer

Möt oss under Almedalsveckan

Vi, tillsammans med Sirona, anordnar ett seminarium om hur man med eHälsoplattformen LifePod ökar tryggheten för patienter med cancer genom hela vårdprocessen. Vi bjuder in till panelsamtal, samhällsfrågan som står i fokus är: Tänk om man kunde ge cancerpatienter...

läs mer

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.