Hej och välkommen till vår blogg.

Här publicerar vi vårt perspektiv, våra tankar, nyheter och rapporter om transformationen av hälso- och sjukvården – från kalenderbaserad till individanpassad vård med hjälp av eHälsoplattformen LifePod.

Skala upp det befintliga utbudet av digital vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför extrema utmaningar. Folkhälsomyndigheten har stramat åt smittskyddsåtgärder rejält och vi vet ändå inte om sjukvårdens kapacitet kommer att räcka för att tillgodose behoven. Ett av problemen i korthet är att skydda de mest sårbara...

läs mer

Distansvård för de mest utsatta patienter

Arbete pågår febrilt – med alla tillgängliga resurser undersöks förutsättningar för att kunna skala upp med kort varsel var som helst i Sverige. Vi förbereder för att kunna ta in en stor volym patienter för att möjliggöra vård på distans för den sköraste och mest...

läs mer

EHealth Award 20 kick-off

It was never a doubt or question to apply for the eHealth Award – it was just natural and obvious that we would do it. And we won! It meant a lot to us - it meant acknowledgement, credibility, positive publicity and we can only recommend any start-up with an...

läs mer

Lösning för egenmonitorering visas på Mvte mässan

Besök oss på Mvte mässan i monter E21 - tillsammans med bolaget Alleato, som är ledande inom sensorteknik och trygghetstjänster i hemmet. Vi finns på plats den 21 och 22 januari i Kista. Ta tillfället i akt och får en personlig demonstration av eHälso-plattformen...

läs mer

Lundabolag erhåller Europapatent för unik digital vårdlösning

Lundabolaget Cross Technology Solutions har utvecklat en unik mjukvaruprodukt för att följa patienter med kronisk sjukdom på distans. Nu har det Europeiska patentverket (EPO) meddelat att patentet gällande LifePods distansuppföljning av patienter har godkänts i...

läs mer

Användardriven utveckling

EHälso-plattformen LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare. För oss som medicintekniskt bolag är det extra viktigt att vi hela tiden ställer oss frågan, har vi byggt rätt produkt? Uppfyller den användarnas behov, är den säker, är den lätt...

läs mer

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.