Hej och välkommen till vår blogg.

Här publicerar vi vårt perspektiv, våra tankar, nyheter och rapporter om transformationen av hälso- och sjukvården – från kalenderbaserad till individanpassad vård med hjälp av eHälsoplattformen LifePod.

Uppkopplade eller icke-uppkopplade sensorer – det är frågan?!

Sensorer används ofta som samlingsbegrepp men syftar egentligen på både uppkopplade sensorer och icke-uppkopplade sensorer. Vad vill man uppnå med sensordata som samlas in? Vad fungerar smidigast för patienten och vad gör mottagaren, alltså vårdgivaren med...

läs mer

Vilken glädje – patentcertifikatet för LifePod i Europa är här!

Såhär glad är vår vd, när han efter många års arbete, äntligen får patentcertifikatet för det beviljade Europa-patent för innovationen LifePod. Patentet innebär skydd av de immateriella rättigheterna för LifePod i 38 länder! – Det är oerhört glädjande och ytterligare...

läs mer

Cross-teamet växer!

Cross inleder året med att anställa ytterligare en medarbetare! Denna gång utvidgas teamet med Camilla Olin som ska arbeta med försäljning av Lifepod. Camilla har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen och har bland annat arbetat med patientövervakning på...

läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

Tänk om vi vid förra julen visste, föga anade vi att detta år skulle ge oss distansarbete, mängder med nya hälsotillstånd, hastighetsrekord i utveckling och driftsättande samt nya kollegor. Vi har tagit stora kliv och än större väntar oss på andra sidan raketerna. Ha...

läs mer

Exempel från verkligheten – tryggheten en vinst för patienterna

Alltfler digitala hjälpmedel används inom hälso- och sjukvården. Under pandemin har olika nya aspekter och  fördelar av digitala vårdkontakter blivit tydliga - möjligheten av distansuppföljning av riskpatienter ger patienterna en bibehållen känsla av trygghet och...

läs mer

För oss har pandemin betytt ett genombrott

Vår kommunikationsansvariga, Cathrin Jung, intervjuades av Techarenan News om bolagets situation i samband med Corona-pandemin. Läs hela intervjun här: Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Techarenan News har...

läs mer

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.