Skala upp det befintliga utbudet av digital vård

Skala upp det befintliga utbudet av digital vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför extrema utmaningar. Folkhälsomyndigheten har stramat åt smittskyddsåtgärder rejält och vi vet ändå inte om sjukvårdens kapacitet kommer att räcka för att tillgodose behoven. Ett av problemen i korthet är att skydda de mest sårbara...
Distansvård för de mest utsatta patienter

Distansvård för de mest utsatta patienter

Arbete pågår febrilt – med alla tillgängliga resurser undersöks förutsättningar för att kunna skala upp med kort varsel var som helst i Sverige. Vi förbereder för att kunna ta in en stor volym patienter för att möjliggöra vård på distans för den sköraste och mest...
EHealth Award 20 kick-off

EHealth Award 20 kick-off

It was never a doubt or question to apply for the eHealth Award – it was just natural and obvious that we would do it. And we won! It meant a lot to us – it meant acknowledgement, credibility, positive publicity and we can only recommend any start-up with an...