Cross Technology Solutions.

Hur håller patienter reda på sina medicinska rekommendationer och hur uppnår de varaktiga förändringar till ett friskare liv? Hur vet vårdgivaren vilka patienter som har störst behov av vård när det inte gäller akutvård? Och hur ska de egentligen veta det när allt styrs av en kalenderbokning?

Idén till LifePod föddes.

För drygt tio år sedan grubblade Thomas Bergqwist, grundare och Vd på Cross Technology Solutions, på just sådana frågor som han inte kunde släppa.

”Mitt intresse väcktes när jag såg hur besvärligt många patienter hade det och jag utvecklade en stor nyfikenhet kring diabetespatienters vardag. Samtidigt insåg jag hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först – vilket ju inte syns i en kalenderbokning.”

eHälsoplattformen LifePod.

Det var begynnelsen till en unik innovation inom hälso- och sjukvården: eHälsoplattformen LifePod!

Thomas grundidé har varit och är fortfarande, att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka de olika parametrarna som påverkar det personliga hälsotillståndet och att samtidigt leverera ett översiktligt system till sjukvården som visar vilka patienter som behöver vård först.

Vägen har varit lång och krokig; periodvis har Cross Solutions haft sin huvudverksamhet i konsulttjänster för att bygga upp företagets ekonomi för att kunna utveckla projektet LifePod. Övertygelsen om att ha en unik och banbrytande idé har alltid funnits; med stor passion och målmedvetenhet fortsätter vägen framåt.

Thomas Bergqwist

Grundare & Vd av
Cross Technology Solutions

Genom patientöversikten i LifePod vet vårdgivaren alltid statusen av sina patienter – vem mår bra, vem behöver man titta till och vem behöver en medicinsk åtgärd nu?

Disruptiv teknik.

Cross Technology Solutions grundades 2004, då som konsultföretag inom kvalitet, logistik och industrialisering. Företagsnamnet valdes för att symbolisera att i skärningspunkten mellan olika kunskaper och branscher skapas nytt och innovativt.

Idén till eHälsoplattformen LifePod formades 2005 och patenterades 2006. Det var på den tiden när telefoner såg ut som miniräknare. Vår dummyprodukt av LifePod liknade en smartphone med tryckskärm men folk tog emot den med stor tveksamhet. Marknaden var inte mogen. Vi certifierade oss redan 2008 som medicinskt klassad produkt och la grunden för vårt kvalitetsarbete.
Cross Solutions har under flera år arbetat med utveckling av disruptiv teknik gällande vård på distans för diabetespatienter. LifePod används idag på tre sjukhus i Sverige i samband med sekundärprevention dvs monitorering av patienter som har haft en hjärtinfarkt. Cross Solutions undertecknade sitt första kommersiella avtal 2016, där vi levererade LifePod anpassad för vård i hemmet av svårt sjuka KOL patienter.

Regulatoriskt.

Produkten LifePod följer kraven i European MDD Council Directive 93/42 EEC Concerning Medical Devices ändrat av directive 2007/47/EC. Produkten är CE-märkt som en medicinteknisk produkt. LifePod är en mjukvaruplattform som kan användas i kombination med applikationer, sensorer samt medicintekniska produkter i klass I och IIa. Plattformen hanterar patienters förändringar i hälsotillstånd över tid och är inte ett akutsystem.

Vårt team.

Thomas Bergqwist

Thomas Bergqwist

Grundare & Vd

Per Wendt

Per Wendt

Projektledare

Maria Kejlberg

Maria Kejlberg

Kvalitetschef

Matilda Landgren

Matilda Landgren

Dataanalysingenjör

Cathrin Jung

Cathrin Jung

PR-ansvarig, Vd-assistent

Andreas Peterson

Andreas Peterson

Senior systemutvecklare

Maria Juul

Maria Juul

Projektledare

Johan Schedin

Johan Schedin

Systemutvecklare

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.