Cross Technology Solutions.

Hur håller patienter reda på sina medicinska rekommendationer och hur uppnår de varaktiga förändringar till ett friskare liv? Hur vet vårdgivaren vilka patienter som har störst behov av vård när det inte gäller akutvård? Och hur ska de egentligen veta det när allt styrs av en kalenderbokning?

Idén till LifePod föddes.

För drygt tio år sedan grubblade Thomas Bergqwist, grundare och Vd på Cross Technology Solutions, på just sådana frågor som han inte kunde släppa.

”Mitt intresse väcktes när jag såg hur besvärligt många patienter hade det och jag utvecklade en stor nyfikenhet kring diabetespatienters vardag. Samtidigt insåg jag hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först – vilket ju inte syns i en kalenderbokning.”

eHälsoplattformen LifePod.

Det var begynnelsen till en unik innovation inom hälso- och sjukvården: eHälsoplattformen LifePod!

Thomas grundidé har varit och är fortfarande, att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka de olika parametrarna som påverkar det personliga hälsotillståndet och att samtidigt leverera ett översiktligt system till sjukvården som visar vilka patienter som behöver vård först.

Övertygelsen om att ha en unik och banbrytande idé har alltid funnits; med stor passion och målmedvetenhet fortsätter vägen framåt.

Thomas Bergqwist

Grundare & Vd av
Cross Technology Solutions

Genom patientöversikten i LifePod vet vårdgivaren alltid statusen av sina patienter – vem mår bra, vem behöver man titta till och vem behöver en medicinsk åtgärd nu?

Disruptiv teknik.

Cross Technology Solutions har under lång tid varit pionjärer och utvecklat disruptiv teknik till hälso- och sjukvården. Bolaget grundades redan 2004, då som konsultföretag inom kvalitet, logistik och industrialisering. Företagsnamnet valdes för att symbolisera att i skärningspunkten mellan olika kunskaper och branscher skapas nytt och innovativt. I samband med att Dendera Holding gick in som delägare 2012 beslutades att Cross Solutions skulle bli ett renodlat innovations- och produktbolag varvid konsultverksamheten avvecklades.
Redan 2008 certifierades LifePod som medicinskt klassad produkt och grunden lades för företagets gedigna kvalitetsarbete. Cross Solutions undertecknade sitt första kommersiella avtal 2016, där man lanserade LifePod anpassad för vård i hemmet av svårt sjuka KOL patienter. LifePod används idag på flera sjukhus och vårdcentraler i Sverige för att följa och behandla patienter med hjärtsvikt och KOL.

Regulatoriskt.

Produkten LifePod följer kraven i European MDD Council Directive 93/42 EEC Concerning Medical Devices ändrat av directive 2007/47/EC. Produkten är CE-märkt som en medicinteknisk produkt. LifePod är en mjukvaruplattform som kan användas i kombination med applikationer, sensorer samt medicintekniska produkter i klass I och IIa. Plattformen hanterar patienters förändringar i hälsotillstånd över tid och är inte ett akutsystem.

Vårt team.

Thomas Bergqwist

Thomas Bergqwist

Grundare & Vd

Maria Juul

Maria Juul

Projektledare

Patrik Lysénius

Patrik Lysénius

Systemutvecklare

Christian Rosenberg

Christian Rosenberg

Systemutvecklare

Dag Westberg

Dag Westberg

Affärsutvecklare

Maria Kejlberg

Maria Kejlberg

Kvalitetschef

Andrée Högg

Andrée Högg

Systemutvecklare

Jonathan Glans

Jonathan Glans

Systemutvecklare

Cathrin Jung

Cathrin Jung

PR-ansvarig, Vd-assistent

Matilda Landgren

Matilda Landgren

Dataanalysingenjör

Andreas Peterson

Andreas Peterson

Systemutvecklare

Per Wendt

Per Wendt

Projektledare

Jenny Pang

Jenny Pang

Systemutvecklare

Philip Andreasson

Philip Andreasson

Systemutvecklare

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.